Evenimente derulate

Muzeul Bucovinei împreună cu partenerul ucrainean Muzeul Regional de Arhitectură Populară şi Trai din Cernăuţi, partenerul moldovean Muzeul de Istorie și Etnografie Bălți și partenerul român - Consiliul Judeţean Suceava  desfăşoară în perioada 15 noiembrie 2013 – 14 mai 2015 proiectul transfrontalier Să ne păstrăm trecutul pentru a ne crea viitorul,  cod MIS-ETC – 2317, având o valoare totală de 208.500 euro echivalentul a 923.405 lei.

Din valoarea totală a grantului suma de 104.300 euro echivalentul a 461.924 lei reprezintă contribuţia EU pentru aplicant - Muzeul Bucovinei, 44.700 euro echivalentul a 197.967 lei contribuţia EU pentru partenerul ucrainean  Muzeul Regional de Arhitectură Populară şi Trai din Cernăuţi, 59.500  euro echivalentul a 247.570 lei reprezentând cofinanţarea asigurată de Consiliul Judeţean Suceava ordonatorul de credite al aplicatului şi partener în proiect.

 

OBIECTIV GENERAL AL PROIECTULUI:

  • Dezvoltarea cooperării transfrontaliere, în vederea relevării moştenirii culturale comune, prin crearea și consolidarea de relații de colaborare, cooperare și cunoaştere reciprocă între instituţiile de cultură de profil muzeistic, aflate de o parte şi de alta a graniţei.

OBIECTIVE SPECIFICE:

  • Intensificarea schimbului şi transferului de cunoştinţe şi bune practici în domeniul protejării patrimoniului cultural mobil, prin organizarea de sesiuni de informare, între 24 gestionari de colecții  români,  ucraineni și moldoveni;
  • Ameliorarea stării de sănătatea a patrimoniului cultural mobil, deţinut de muzeele partenere, prin implementarea în comun, de către gestionarii de colecții, a unor măsuri de protecţie eficiente a bunurilor culturale şi de prevenire a riscurilor de deteriorare;
  • Îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei muzeale prin valorificarea şi promovarea în comun a patrimoniului cultural mobil şi crearea de produse culturale transfrontaliere.

            În cadrul activităţilor proiectului se vor desfăşura schimburi de experienţă la care vor participa gestionarii de colecţii de patrimoniu cultural  din cele trei muzee implicate în proiect. Pe parcursul a trei sesiuni de informare şi 17 ateliere de lucru, care se vor desfăşura la Suceava, Cernăuţi şi Bălţi, gestionarii de colecţii din muzeele partenere își vor dezvolta noi abilități şi vor asimila noi cunoştinţe şi bune practici în conservarea şi protejarea patrimoniului cultural mobil. Va fi elaborat şi tipărit un Ghid de bune practici privind protejarea patrimoniului cultural mobil, instrument de lucru care va familiariza gestionarii de patrimoniu cu noile tehnici şi proceduri de lucru în domeniul conservării patrimoniului.

Prin proiect va fi achiziţionată aparatură IT şi aparatură de masură şi control cu ajutorul căreia vor fi digitizate 25.000 de piese de patrimoniu şi vor fi monitorizate 24 de depozite de colecţii ale muzeelor partenere.

            Vor fi editate 4 tipuri de cataloage, cu un tiraj total de 12.000 de bucăţi, publicaţii în care vor fi valorificate colecţii etnografice - patrimoniu comun celor trei muzee partenere.

            De asemenea, în vederea valorificării patrimoniului cultural mobil vor fi organizate trei expoziţii etnografice temporare - la Suceava, Cernăuţi şi Bălţi.

            Protejarea eficientă a patrimoniului cultural mobil şi valorificarea acestuia va favoriza dezvoltarea atractivităţii celor trei muzee,  reprezentând astfel o preţioasă resursă pentru dezvoltarea turismului cultural în zonele de graniţă, contribuind la îmbunătăţirea situaţiei economice din zona de frontieră.

            La nivelul zonei transfrontaliere rezultatele proiectului vor contribui la crearea şi dezvoltarea unui mediu cultural de cooperare transfrontalieră comună, a unui dialog intercultural activ și a unei reţele muzeale de comunicare şi relaţionare între actorii culturali.

Proiectul îşi propune să apropie instituţii de cultură – muzee aflate de o parte şi de alta a graniţei şi să consolideze relaţiile interumane prin organizarea şi desfăşurarea de acţiuni comune care urmăresc protejarea, valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural existent de o parte şi de alta a frontierei.