Rezultatele proiectului

  • Crearea unei reţele muzeale transfrontalieră între muzeele în aer liber, aflate de o parte şi de alta a graniţei;
  • Constituirea unui nucleu de 12 specialişti instruiţi în domeniul evidenţei informatizate a patrimoniului arhitectural;
  • Realizarea de schimburi de experienţe, informaţii şi bune practici între cei 18 de specialişti români şi ucraineni;
  • Monumente etnografice inventariate, fişate şi fotografiate în format electronic - 45 de obiective arhitecturale;
  • Tipărirea unui catalog de arhitectură tradiţională în romănă, ucraineană şi engleză – în 4000 de exemplare;
  • Elaborarea a 2 sisteme de ghidaj audio trilingv pentru cele 2 muzee;
  • Organizarea a 2 expoziţii temporare Suceava şi Cernăuţi;
  • Achiziţia de aparatură şi echipamente necesare pentru proiect;
  • Realizarea de materiale publicitare şi de promovare a patrimoniului arhitectural din cele două muzee în aer liber: 10.000 de flyere, 5.000 de vederi;
  • Elaborarea unei pagini web a proiectului in limba română, engleză şi ucraineană.