Activitățile proiectului

GA1. Organizarea managementului proiectului, activităţi de coordonare şi comunicare;

  • Activitatea 1: Formarea şi conducerea echipei de proiect
  • Activitatea 2: Promovarea proiectului
  • Activitatea 3: Monitorizarea şi evaluarea activităţilor proiectului

GA2. Achiziţionarea de echipamente şi aparatură necesare derulării proiectului;

  • Activitatea 1: Elaborarea documentaţiei de atribuire/de selectare
  • Activitatea 2: Derularea procedurii de achiziţie

GA3. Transfer de bune practici şi schimburi de experienţă privind cunoaşterea, valorificarea şi promovarea patrimoniului construit în aer liber.

  • Activitatea 1: Realizare schimb de experienţă în domeniul evidenţei patrimoniului arhitectural
  • Activitatea 2: Elaborarea catalogului de arhitectură tradiţională transfrontalieră
  • Activitatea 3: Realizarea unui sistem de ghidaj audio în cele două muzee în aer liber

Durata de desfăşurare a proiectului: 12 aprilie 2011 – 11 octombrie 2012