Obiective generale și obiective specifice

Obiectiv general

Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în vederea relevării moştenirii comune socio-culturale prin îmbunătăţirea cunoaşterii reciproce între instituţiile de cultură de profil muzeistic, aflate de o parte şi de alta a graniţei.

Obiective specifice

Realizarea transferului de cunoştiinţe şi experienţă în domeniul evidenţei patrimoniului arhitectural tradiţional construit, între cele două muzee în aer liber şi între cei 15 specialişti români şi ucraineni implicaţi. Valorificarea şi promovarea în comun, de către cele două înstituţii muzeale în aer liber – Muzeul Satului Bucovinean şi Muzeul Regional de Arhitectură Populară şi Trai Cernăuţi, a patrimoniului cultural arhitectural deţinut, prin îmbunătăţirea ofertei muzeistice şi stimularea interesului potenţialilor vizitatori în zona transcarpatică.