Despre proiect

,,Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.”

Proiectul MOŞTENIRE TRADIŢIONALĂ COMUNĂ – ELEMENT DE PROMOVARE EUROPEANĂ îşi propune să apropie instituţii de cultură – muzee aflate de o parte şi de alta a graniţei şi să consolideze relaţiile interumane prin organizarea şi desfăşurarea de acţiuni şi activităţi comune care urmăresc cunoaşterea, valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural construit, existent de o parte şi de alta a frontierei.
Obiectivul general îl reprezintă dezvoltarea cooperării transfrontaliere în vederea relevării moştenirii comune socio-culturale prin îmbunătăţirea cunoaşterii reciproce între instituţiile de cultură de profil muzeistic, aflate de o parte şi de alta a graniţei.
Proiectul încurajează şi dezvoltă contactele transfrontaliere şi cooperarea între instituţii cu acelaşi profil de activitate – Muzeul Bucovinei, respectiv Muzeul Satului Bucovinean şi Muzeul Regional de Arhitectură Populară şi Trai din Cernăuţi, punând accentul pe colaborarea culturală dincolo de frontierele geografice şi culturale în domeniul etnografiei şi arhitecturii tradiţionale.
Unul din obiectivele specifice îşi propune realizarea unui transfer de cunoştinţe şi experienţă în domeniul evidenţei patrimoniului cultural construit, între cele două muzee în aer liber şi între cei 15 specialişti români şi ucraineni implicaţi.
Prin organizarea de sesiuni de informare, vizite de documentare şi întâlniri de lucru, proiectul îşi propune să apropie specialiştii de muzeu în aer liber, oferind condiţii pentru realizarea transferului de experienţă, informaţii şi bune practici în domeniul patrimoniului cultural construit în aer liber. Specialiştii de muzeu vor participa la desfăşurarea schimbului de experienţă şi informaţii în acest domeniu şi vor învăţa împreună să realizeze, pentru fiecare instituţie în parte, un sistem de evidenţă informatizată a obiectivelor de arhitectură tradiţională construite în aer liber deţinute de cele două muzee de o parte şi de alta a graniţei.
Un alt obiectiv care va fi atins prin implementarea acestui proiect este valorificarea şi promovarea în comun de către cele două instituţii muzeale a patrimoniului arhitectural deţinut urmărindu-se îmbunătăţirea ofertei muzeistice şi stimularea interesului potenţialilor vizitatori în zona transcarpatică.
Împreună, cele două muzee partenere vor derula acţiuni promovare şi valorificare cultural-ştiinţifică a patrimoniului muzeal deţinut, respectiv elaborarea de publicaţii de specialitate, realizarea unui sistem de ghidaj audio pentru muzeele în aer liber şi organizarea de expoziţii temporare. Obiectivele muzeale păstrate de o parte şi de alta a graniţei vor fi prezentate şi promovate în cadrul unui catalog de arhitectură tradiţională, care va reda în paginile sale tipuri de gospodării specifice, interioare, mobilier tradiţional, ansambluri şi construcţii tradiţionale.
Se vor organiza expoziţii temporare şi se va realiza un sistem de ghidaj audio specializat care vor pune în valoare potenţialul patrimonial al muzeelor în aer liber şi vor promova obiectivele de arhitectură tradiţională în rândul comunităţii româneşti şi ucrainene.
Proiectul îşi propune ca printr-o bună colaborare în acest domeniu între cele două instituţii muzeale să promoveze şi să faciliteze accesul publicului larg la valori de patrimoniu arhitectural tradiţional reprezentative pentru moştenirea culturală din regiunea de frontieră.