Хата Гуморень

Хата Гуморень. Це хата хліборобів із зони плато повіту. Стіни побудовані із коронок розколотих та тесаних сокирою балок, скріплених в кутах і формі «ластівчин хвіст». Покриті глиною і побілені як внутрі так і зовні, де в нижні частині помащені глиною до пояса чорного кольору.