Casa Havrelivţi

O clădire tipică ţăranilor săraci, cu două camere (casă – pridvor). Cea mai mare parte a clădirilor construite în această zona sunt din buşteni cu diametru diferit, pereţii fiind pe ambele părti tencuiţi cu lut. Acoperişul în patru ape al casei este din stuf. Deseori, la aceste case nu erau instalate coşuri de fum pentru a evita plata unui impozit mare, de aceea erau numite “pe jumate fumegânde”. Interiorul marchează modestia, ustensilele de uz casnic şi mobilierul asigurând strictul necesar.

Casa Laşkivka

Casă - sat Laşkivka, raionul Kiţmani, anul 1875
Este tipul de casă cel mai des întâlnit în această regiune bucovineană, construită din buşteni de lemn, puşi pe pietre. Pereţii sunt unşi cu lut şi văruiţi pe ambele părţi. Acoperişul în patru ape este din paie.

Casa Ridkivţi - panorama

Casa unui ţăran înstărit – cea mai veche clădire din muzeu, care recrează la nivel naţional construcţiile din prima jumătate a sec. XIX. Pereţii construcţiei sunt unşi pe ambele părţi cu lut şi văruiţi. Are trei camere (casa mica – pridvor – casa mare). Acoperişul este în patru ape iar în partea de sus sunt decupate aerisiri. Amenajarea de interior a casei este tradiţională pentru locuinţa bucovineană; îmbogăţeşte interiorul casei numărul mare de ţesături, îmbrăcămintea festivă şi uneltele.

Primăria Revne

Clădire administrativă din anul 1933 – perioada românească a Bucovinei.
Este o construcţie cu cinci încăperi, patru camere şi un hol (coridor).
Mărimea şi planimetria clădirii încalcă într-o oarecare măsură tipicul arhitecturii populare. Cu toate acestea unele aspecte au caracteristicile unei construcţii tradiţionale. Clădirea a fost construită ca o casă ţărănească obişnuită, cu spaţii la vedere de lemn despicat înfăşurat cu paie şi lut care dădeau pereţilor un plus de tărie.

Biserica Dracenţi - panorama

Biserica Sf. Nicolae – sat Dracenţi raionul Kiţmani anul 1810
Este una din Bisericile de tip casă foarte răspândite în Bucovina în secolele XVI –XIX. Prin arhitectura sa biserica este o clasică reprezentare triptică - (pridvor - naos - altar), construită din buşteni de molid despicaţi în două.

Mori de vânt Şeşkivţi - panorama

Mori de vânt – sat Şeşkivţi, raionul Novoseliţa anii 1920.
Instalaţii tradiţionale de fabricare, din mediul rural al Bucovinei de est. Exemple de arhitectură populară unde şi-au arătat talentul meşterii, combinând armonios forme arhitecturale cu folosirea forţelor naturii. Cu şase aripi, morile de vânt supraetajate, constucţie cadru cu spaţiu extins la etajul al doilea – sunt caracteristice Bucovinei.

Casă în pământ

Locuinţă cu o cameră reconstruită pe baza săpăturilor arheologice din apropierea satului Revne, raionul Kitmani. Acest tip de locuinţă este caracteristic tuturor triburilor slave din est din această perioadă. Construcţie dreptunghiulară cu pol de construcţie: pereţi căptuşiţi din buşteni de lemn puşi orizontal, montaţi în canale longitudinale săpate în piloni pe verticală. Acoperişul în două ape, construit din buşteni de lemn iar pentru a izola partea de sus s-a aplicat un strat gros de amestec de lut şi nuiele.

Locuinţele păstorilor Kreciunivca - panorama

Locuinţa unde ciobanii făceau brânza, îşi pregăteau mâncarea şi în care se odihneau. Cadrul pereţilor era din lemn rotund. Construcţie din cinci pereţi, cu acoperiş în două ape, fără geamuri, cu o singură intrare. Pe partea dreaptă a acoperişului, deasupra focului, este gaura pentru eliberarea fumului. Este alcătuită din două încăperi: «vătrariul» (de la vătrarul situat în ea) şi cămara cu anexe (unde se taie lemnele).

Casa Vikno

Casa a aparţinut unui ţăran cu avere medie. Ea este tipică pentru zona bucovineană: pereţi cadru de construcţie – în pământ sunt bătuţi stâlpi din lemn şi între ei – şipci înguste împletite cu paie, unse cu lut pe ambele părţi şi văruite. Acoperişul în patru ape este din paie.

Magazin - sat Novoseleţia - panorama

Construcţie publică unde locuitorii se adunau să socializeze, să se distreze, să asculte ştiri locale şi să bea. Acestea erau construite nu numai în sate dar şi la răscrucile drumurilor. Clădirea are forma de „L”- cu trei camere (bufet, cămară, o camera de zi). În fiecare încăpere sunt renovate interioarele: în bufet – grilaj din lemn pentru mâncare şi ustensile, masă cu bănci; în cămară – diferite ustensile; în camera de zi a bufetarului - echipamente tradiţionale plus alte lucruri de trai. În aceste localuri au fost deseori încheiate acorduri de vânzare-cumpărare cămătăreşti. Deseori sătenii rămâneau datori cârciumarului cu sume mari de bani ruinându-se complet.

Fierărie Kolinkivţi

Fierărie - sat Kolinkivţi, raionul Hotin, anul 1920
Atelierul care nu putea lipsi din viaţa satului era fierăria, unde erau făcute din metal diferite unelte şi instrumente pentru muncă, pentru potcovirea cailor iar meseria de fierar era considerată una dintre cele mai onorabile în mediul rural.