Biserica şi Clopotniţa Vama - panorama

Biserica cu hramul „Înălţarea Domnului” transferată din localitatea Vama a fost ctitorită în anul 1783 conform unei inscripţii săpate în lemn, astăzi pierdută. Este o biserică de tip triconc compartimentată în altar, naos şi pronaos cu absida altarului pentagonală decroşată.

Gospodăria Bilca

Gospodăria Bilca cuprinde un număr de patru obiective: casă, grajd cu şură, căsuţă (bucătărie de vară) şi cămară (hâj). Este specifică zonei depresionare Rădăuţi, unde predomină în egală măsură creşterea animalelor şi agricultura.

Gospodăria Câmpulung

Gospodăria Câmpulung. Gospodărie de crescători de animale din zona înaltă a Bucovinei este compusă din casă, grajd cu cămară şi poartă.

Gospodăria Mănăstirea Humorului

Gospodăria Mănăstirea Humorului este specifică Obcinilor Bucovinei unde ocupaţia de bază a locuitorilor este creşterea animalelor, lucrul la pădure şi agricultura având o pondere mai redusă. Se compune din casă de locuit, grajd cu şură, celar (bordei), atelier de tâmplărie, fântână şi poartă.

Gospodăria Moldoviţa

Gospodăria Moldoviţa este o gospodărie cu ocol întărit specifică huţulilor bucovineni. Cuprinde un număr de 6 obiective (casă, grajd cu cămară de mână, bucătărie de vară, cămară, poartă şi gard) plasate unul în continuarea celuilalt sub forma unei curţi închise pe patru laturi.

Gospodăria Rădăşeni

Gospodăria Rădăşeni aparţine zonei etnografice Fălticeni unde ocupaţia de bază a locuitorilor este agricultura, cu un accent în plus pe pomicultură. Gospodăria este compusă din casă de locuit, căsuţă, bucătărie de vară şi grajd cu şură, având şi o mică livadă.

Gospodăria Straja - panorama

Gospodăria Straja aparţine zonei etnografice Rădăuţi şi cuprinde casa de locuit, grajd, hâj, poartă şi gard.

Casa Breaza

Casa Breaza datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi este compusă dintr-o cameră de locuit şi o tindă transformată la un moment dat în bucătărie, cu gang de scândură la faţada principală.

Casa Cacica - panorama

Casa Cacica construită în anul 1900 se impune prin armonia faţadelor şi planimetria mai puţin obişnuită.

Casa Câmpulung

Casa Câmpulung (Roată). Din punct de vedere planimetric este un tip arhaic de locuinţă având doar tindă şi cameră de locuit, datând de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Pereţii sunt din cununi de bârne rotunde, ancadramentul ferestrelor fiind încastrat în pereţi odată cu bârnuiala. Acoperişul are o streaşină largă şi prezintă o pantă accentuată, specifică caselor de munte.

Casa Dorna Candreni - panorama

Exemplifică momentul de extindere a planimetriei de tip tindă-cameră prin împărţirea tindei în două, a cărei jumătate din spate a fost transformată în cămară şi prin adoptarea unui nou element arhitectonic – foişorul.

Casa Holohoşca

Casa Holohoşca (comuna Sadova). Este un tip de locuinţă specifică locuitorilor din zona înaltă a Bucovinei, de tip cameră-tindă. Remarcăm împărţirea tindei în două pentru a face loc cămării şi foişorul, având rolul de a proteja de intemperii intrarea în locuinţă, cu prispa din bârne masive din lemn.

Casa Humoreni

Casa Humoreni. Este o locuinţă de agricultori din zona de podiş a judeţului. Pereţii sunt construiţi din cununi de bârne despicate si cioplite cu toporul, îmbinate la colţuri în „coadă de rândunică”.

Casa Iacobeni

Datând de la sfârşitul secolului al XIX-lea, este o construcţie cu pereţii din cununi de bârne îmbinate la colţuri în „coadă de rândunică”.

Casa Ostra

Este o locuinţă de factură huţulă, de dimensiuni impresionante cum puteau fi întâlnite frecvent în zonă până la jumătatea secolului al XX-lea.

Casa Pârteştii de Jos

Casa Pârteştii de Jos are o planimetrie mai evoluată (cameră-tindă-cameră şi două cămări sub plecătoarea din spate), datând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Casa Roşu

Casa Roşu datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Are două camere despărţite de tindă şi două cămări la faţada posterioară.

Casa Vicovu de Jos

Casa Vicovu de Jos este compusă din două camere: cea din stânga numită „casa din sus” unde este amenajată bucătăria şi cea din dreapta, „casa din jos”, cu intrare din prima cameră.

Casa Volovăţ

Prin planimetrie şi volume este o locuinţă specifică zonei Rădăuţi pentru perioada cuprinsă între a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătatea a secolului XX.

Celarul Moldoviţa

Celarul Moldoviţa este o construcţie de formă dreptunghiulară, compusă dintr-o singură încăpere şi un pridvor. Celarul este construit din bârne masive, cioplite la baza în profil pătrat şi despicate în rest, îmbinarea făcându-se în „coadă de rândunică”.

Coşer Sfântu Ilie

Construcţie pe structură de amnare pe tălpi, încadrează o împletitură de nuiele de alun pe furci verticale.

Coteţ Şaru Dornei

Este o anexă gospodărească întâlnită frecvent în gospodăriile ţărăneşti. Are o compartimentare separată pentru păsări şi porci. Materialul de construcţie este lemnul de răşinoase, pereţii fiind ridicaţi în tehnica amnarelor.

Crâşma Şaru Dornei

Acest obiectiv face excepţie de la tipologia tradiţională locală. Împărţirea interiorului s-a făcut ţinându-se cont de funcţionalitatea construcţiei: o bucătărie cu cuptor despărţită prin tindă de camera de locuit, iar în spate o sală de mese şi două cămări.

Colibă Câmpulung

Este o anexă monocelulară cu prispă frecvent întâlnită în zona etnografică Câmpulung Moldovenesc. Are pereţii din bârne cioplite la patru feţe în cununi orizontale îmbinate în „coadă de rândunică”.

Fântână Sadova

Face parte din categoria fântânilor cu ghizdele şi coarbă. Înainte de generalizarea fântânii în curte, putea fi întâlnită la răscrucea drumurilor, deservind mai multe gospodării şi potolind setea drumeţilor însetaţi.

Atelier olar Marginea

Construcţia este compusă din două camere, gang la faţada principală şi şandrama pe două laturi. Are o frecvenţă rară în zonă, combinând funcţia de atelier de olar cu cea de locuinţă.

Darac Vama

Construcţie monocelulară care adăposteşte două maşini, una pentru scărmănat şi cealaltă pentru foşălăitul final, acţionate pe rând sau simultan, de un mecanism (roata cu cupe) pus în mişcare de forţa apei.

Fierărie

Atelierul de fierar a fost şi rămâne o prezenţă constantă în satele bucovinene. Nu lipseşte vatra cu foc, foiul (foale) pentru înteţit focul sau nicovala.

Moară Mănăstirea Humorului - panorama

Este o moară de apă pentru măcinat grâu şi porumb datând din anul 1860. Construcţia are ziduri masive din piatră de carieră şi un acoperiş în patru ape cu învelitoare din draniţă.

Oloiniţă Volovăţ

Construcţie monocelulară cu pereţi din bârne şi acoperiş în doua ape, cu învelitoare din draniţă adăposteşte un atelier tradiţional de obţinere a oloiului (ulei nerafinat).

Piuă Satu Mare

Instalaţie tehnică acţionată hidraulic din categoria pivelor cu 6 ciocane cu coadă, plasate în poziţie orizontală şi cu cădere verticală la o piuă cu trei găvane.