Festivalul Tarafuri şi Fanfare

Festivalul „Tarafuri şi fanfare” a fost iniţiat în anul 2007 de Marius Tucã şi Jurnalul Naţional, în spiritul Recursului la România şi s-a transformat într-o veritabilã Mişcare de Rezistenţã. A debutat în Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, a poposit apoi pe uliţele Muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului şi din vara anului 2010 s-a oprit la Suceava în Muzeul Satului Bucovinean.

O adevãratã sãrbãtoare a muzicii ţãrãneşti, Festivalul „Tarafuri şi fanfare” ajuns la ediţia a şasea, aduce în Bucovina muzicanţi aleşi pe sprânceanã de muzicianul Grigore Leşe, amfitrionul manifestãrii.

În dialog cu Grigore Leşe, care fãrã vreun scenariu pus la punct din vreme, ştie sã descoasã ţãranul român, provocându-l sã-i mãrturiseascã frãmântãrile şi bucuriile sufleteşti, vor fi spuse poveşti tainice, cântate ori şoptite, nemaiauzite, ce impresioneazã de fiecare datã publicul, pânã la lacrimi.