Proiectul MOŞTENIRE TRADIŢIONALĂ COMUNĂ - ELEMENT DE PROMOVARE EUROPEANĂ îşi propune să apropie instituţii de cultură – muzee aflate de o parte şi de alta a graniţei şi să consolideze relaţiile interumane, prin organizarea şi desfăşurarea de acţiuni şi activităţi comune care urmăresc cunoaşterea, valorificarea şi promovarea patrimoniului arhitectural tradiţional din Muzeul Satului Bucovinean Suceava şi Muzeul Regional de Arhitectură Tradiţională şi Trai Cernăuţi. 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea cooperării transfrontaliere în vederea relevării moştenirii comune socio-culturale prin îmbunătăţirea cunoaşterii reciproce între instituţiile de cultură de profil muzeistic, aflate de o parte şi de alta a graniţei. 
Promovarea eficientă a potenţialului arhitectural tradiţional existent în regiunea de frontieră va îmbunătăţi imaginea celor două muzee în aer liber pe piaţa cultural turistică, patrimoniul muzeal devenind astfel o potenţială sursă de dezvoltare, de ambele părţi ale graniţei.